Expert på sökmotoroptimering

Nyheter

Läs om SEO-relaterade nyheter och annan relevant information om sökmotoroptimering.

Gyllene läge för e-handeln

14 mar 2020

Det känns inte helt bra att profitera på den olycka och oro som hänger samman med coronavirusets spridning. Visserligen gör vissa det genom att de försöker sälja handsprit eller annan skyddsutrustning. Samtidigt finns det tydlig dokumentation på att e-handeln upplevs som säkrare än traditionell handel.

E-handeln har därför ett gyllene läge att få en ökad omsättning på den fysiska handelns bekostnad. Det är nu som det blir viktigt för e-handeln, i konkurrens med annan e-handel, att synas på Google. Man vad kan man göra?

På lång sikt kan man göra allt det som SEO går ut på. Man tittar på de viktigaste faktorerna först och åtgärdar dessa. Se våra förslag under on-page SEO och off-page SEO. Effekterna av coronavirusets spridning kan vara i många månader. Då hinner effekterna från det man gör slå igenom.

På kort sikt finns det några få saker man kan göra. Det första och bästa förslaget är att öka laddningstiden på sin sida. Man kan börja med att titta på PageSpeed Insights. Där får man förslag på hur man kan öka laddningshastigheten. Om det rör sig om några för stora bilder som kan göras mindre är detta en enkel åtgärd som kan ha snabb positiv effekt.

Kontakta oss gärna för ytterligare förslag som kan göras både på lång sikt och kort sikt.

Problemet med generiska varumärken

17 jan 2020

När man startar ett företag är valet av namn på företaget eller på de produkter man säljer viktigt inte bara i marknadsföringssyfte utan även för möjligheterna att lyckas med SEO.

Vi har haft att göra med en rad varumärken som har ställt till med problem. I detta inlägg ska vi ge tre problematiska exempel och ett idealiskt exempel som vi diskuterar mer ingående.

Babyshop

Ägarna av företaget Babyshop pratar gärna om hur viktigt det var för dem att säkra domännamnet när de startade. De pratar sällan om problemet med att välja ett allt för generiskt namn. Ett generiskt ord är vanligt förekommande med en allmän betydelse. Alla webbshopar som säljer barnprodukter kan kalla sig en babyshop. En babyshop är en beteckning på en viss typ av handel.

Detta har inneburit att de inte ens kan patentskydda sitt varumärke. Vem som helst kan alltså ha en webbshop där babyshop ingår i namnet utan att de kan förhindra det på laglig grund. Lika så är det möjligt att ha ett domännamn där babyshop ingår. Det gör att chanserna att få en träff på sökordet babyshop baserat enbart på domännamnet är likvärdiga (se exempel nedan).

Roommate

Ett annat exempel på ett generiskt ord är det danska företaget som har valt namnet Roommate. Det finns miljontals sidor som handlar om att vara roommate, som inte har med företagets profil eller produkter att göra. Här ingår också digitala ordböcker online som förklarar vad ordet roommate betyder. Det blir väldigt många att tävla mot när man vill synas.

Företaget Roommate har också återförsäljare. När dessa återförsäljare ska göra varumärkets produkter synliga får de ännu fler att tävla emot. De tävlar mot alla som skriver utförligt om ordet roommate, mor alla berättelser om att vara roommate, mot alla som söker en roommate, mot alla som har ordet roommate i sitt domännamn (de är ganska få men högt rankade), mot alla som har ordet roommate i en sidas URL och mot alla som har ordet roommate i en titel/rubrik.

När det gäller content är det troligt att de som skriver utförligt om att vara roommate eller vilja ha en roommate har mer omfattande och relevanta texter som Google värdesätter högt. Den som säljer en produkt med varumärket Roommate kan inte vara för utförlig eftersom det blir avskräckande för många potentiella kunder. Alltså ligger man i underlägge när det gäller textens längd.

Som återförsäljare ska man helt enkelt baserat på grundförutsättningarna att ranka högt på ordet roommate ta sig en funderare innan man tar in varumärkets produkter i sitt online-sortiment.

Gott Nytt År

31 dec 2019

Vi önskar våra läsare och klienter ett Gott Nytt SEO-år.

Vi ser fram emot ett nytt decennium och de utmaningar som följer.

 

De två viktigaste SEO-faktorerna?

13 sep 2019

Av Mikael Jensen

De två viktigaste faktorerna som ligger bakom topp-placeringar på SERPen (Search Engine Result Page) är direkta besök och trafik.

Sökmotoroptimering handlar om vad man kan göra för att den egna sajten ska hamna högt på sökningar. Det är inte alltid som de faktorer som faktiskt påverkar en hög placering verkar ha med sökmotoroptimering att göra men jag ska argumentera för att de har det.

Direktbesök

SEMrush har i sin rapport Ranking Factors study 2.0 kommit fram till att den främsta faktorn som hänger ihop med en hög placering på SERPen är besökare som når sajten direkt. Att nå sajten direkt betyder att användaren har skrivit in den exakta URLen i adressfältet eller har sidan som en favorit.

När man skriver in URLen i adressfältet betyder det att man har tillgång till URLen. Kanske genom någon form av annons eller från ett inlägg på sociala medier. När man lägger in en sida som favorit i sin browser har man oftast redan besökt sajten och funnit den tilltalande.

Nätverksteori och SEO

5 sep 2019

Av Mikael Jensen

När Larry Page inledningsvis försökte närma sig den struktur som förbinder websidor med varandra insåg han att de bildar nätverk. Detta stod klart för Page när han hade påbörjat sina forskarstudier vid Stanford University (något som han för övrigt aldrig avslutade).

Inom forskarvärlden refererar forskare till varandra för att ge ett erkännande åt den som först har presenterat en idé, skapat en teori eller myntat ett begrepp. Den forskare eller artikel som får flest referenser anses vara en auktoritet inom forskarvärlden. Ett exempel på en forskare som har fått miljontals referenser är Charles Darwin. Alltså är han en auktoritet inom sitt område.

Med denna analogi som grund ville Page ranka websidor genom att betrakta länkar som en slags referens. När man länkar till en websida talar man genom länken om att den är betydelsefull och genom det ord (ankartext) som utgör den klickbara text som länkar dig vidare får man en hint om vad det är som målsidan handlar om. Detta var centralt när Google uppstod och det är centralt än idag för SEO.

Principen är att den som får många länkar är en auktoritet inom sitt nätverk. Inom forskningen är det samtidigt så att om många obildade personer hänvisar till en teori säger det inte så mycket som när flera bildade och insatta personer hänvisar till en teori. När kunniga personer ger sitt erkännande får man ett högre anseende. Detsamma gäller websidor. Om en websida med högt anseende länkar till en annan sida stärker det mottagarsidan extra mycket.

I ovan nätverksmodell, där cirklar är noder och streck är länkar, har flera av de färgade noderna 11 länkar till sig. De som har många länkar är auktoriteter. De auktoriteter som länkar till den blå noden i mitten gör den mittersta noden till den främsta auktoriteten. Den får anseende från de med högt anseende.

Som det ser ut rent visuellt i ovan nätverk är en nod i mitten av nätverket mer central och därmed starkare.

 

 

 

it-bloggar.se