Expert på sökmotoroptimering

Nyheter

Läs om SEO-relaterade nyheter och annan relevant information om sökmotoroptimering.

De två viktigaste SEO-faktorerna?

13 sep 2019

Av Mikael Jensen

De två viktigaste faktorerna som ligger bakom topp-placeringar på SERPen (Search Engine Result Page) är direkta besök och trafik.

Sökmotoroptimering handlar om vad man kan göra för att den egna sajten ska hamna högt på sökningar. Det är inte alltid som de faktorer som faktiskt påverkar en hög placering verkar ha med sökmotoroptimering att göra men jag ska argumentera för att de har det.

Direktbesök

SEMrush har i sin rapport Ranking Factors study 2.0 kommit fram till att den främsta faktorn som hänger ihop med en hög placering på SERPen är besökare som når sajten direkt. Att nå sajten direkt betyder att användaren har skrivit in den exakta URLen i adressfältet eller har sidan som en favorit.

När man skriver in URLen i adressfältet betyder det att man har tillgång till URLen. Kanske genom någon form av annons eller från ett inlägg på sociala medier. När man lägger in en sida som favorit i sin browser har man oftast redan besökt sajten och funnit den tilltalande.

Nätverksteori och SEO

5 sep 2019

Av Mikael Jensen

När Larry Page inledningsvis försökte närma sig den struktur som förbinder websidor med varandra insåg han att de bildar nätverk. Detta stod klart för Page när han hade påbörjat sina forskarstudier vid Stanford University (något som han för övrigt aldrig avslutade).

Inom forskarvärlden refererar forskare till varandra för att ge ett erkännande åt den som först har presenterat en idé, skapat en teori eller myntat ett begrepp. Den forskare eller artikel som får flest referenser anses vara en auktoritet inom forskarvärlden. Ett exempel på en forskare som har fått miljontals referenser är Charles Darwin. Alltså är han en auktoritet inom sitt område.

Med denna analogi som grund ville Page ranka websidor genom att betrakta länkar som en slags referens. När man länkar till en websida talar man genom länken om att den är betydelsefull och genom det ord (ankartext) som utgör den klickbara text som länkar dig vidare får man en hint om vad det är som målsidan handlar om. Detta var centralt när Google uppstod och det är centralt än idag för SEO.

Principen är att den som får många länkar är en auktoritet inom sitt nätverk. Inom forskningen är det samtidigt så att om många obildade personer hänvisar till en teori säger det inte så mycket som när flera bildade och insatta personer hänvisar till en teori. När kunniga personer ger sitt erkännande får man ett högre anseende. Detsamma gäller websidor. Om en websida med högt anseende länkar till en annan sida stärker det mottagarsidan extra mycket.

I ovan nätverksmodell, där cirklar är noder och streck är länkar, har flera av de färgade noderna 11 länkar till sig. De som har många länkar är auktoriteter. De auktoriteter som länkar till den blå noden i mitten gör den mittersta noden till den främsta auktoriteten. Den får anseende från de med högt anseende.

Som det ser ut rent visuellt i ovan nätverk är en nod i mitten av nätverket mer central och därmed starkare.

 

 

 

it-bloggar.se