Expert på sökmotoroptimering

Effekter av Googles uppdatering den 4:e maj

Google annonserade att de skulle göra en omfattande uppdatering den 4:e maj. De kallar den Google may 2020 core update. Efter större uppdateringar brukar det behövas en del justeringar så att utfallet inte slår snett. De sidor som faktiskt är relevanta ska fortfarande hamna högt vid en sökning.

Den 18:e maj meddelade Google att de hade blivit klara med efterjusteringarna. Nu ska de tänkta effekterna ha fått rätt genomslag och de sidor som ska hamna högt på grund av relevant innehåll får de placeringar de "förtjänar". Läs mer på googleblog.

Det första man kan reagera på är att omställningstiden var lång vilket tyder på att själva omställningen var omfattande. Det andra man kan reagera på är att vissa sajter eller sidor gör stora tapp medan andra kliver upp rejält. En hel del förblir oförändrade.

Ytterligare något att reagera och fundera över är orsaken till uppdateringen med denna omfattning. Det självklara svaret är att människor har ändrat både sitt beteende och sitt sökmönster. Det är rimligt att gissa att häslorelaterat innehåll med inriktning mot sjukdom, smitta, behandling, skydd och tillfrisknande har något med saken att göra. Ett större fokus på e-handel världen över borde också ha spelat in.

Vi har i Search Console kunna följa både sajter, enskilda sidor och särskilda sökord från april och framåt. Det är några saker vi lagt märke till som gör att vi kan lägga ett pussel av viktiga utfall.

Hälsosajter prioriteras

Vi har tillgång till en hälsosajt och det är den enda av "våra" sajter som har ökat sin dagliga exponerinig. Detta trots att det bara finns en artikel som berör corona och Covid-19. De artikeln är dessutom rätt så ny så den har inte kunnat påverka utfallet märkbart.

Andra har märkt samma sak och dessutom att visst innehåll på hälsosajter har halkat ned. Sådant som har med fitness och gym att göra är mindre prioriterat.

Det finns en rimlighet i allt detta. Vi har blivit mer intresserade av hur sjukdomar smittar och hur man kan skydda sig. Vi följer dagliga uppdateringar om vad forskningen vet om corona och Covid-19. Här blir det inte bara nödvändigt med rätt inriktning utan också att nya sidor med färsk information kan ranka högt på kort tid.

Bilder blir viktigare

Handel över nätet bygger på en mix av bild och text. I vanliga fall är en omfattande text något som premieras men vid e-handel är bilden minst lika viktig. Det är dessutom ovanligt att e-handlare skriver långa texter om produkterna.

Det verkar nu som att bilder uppvärderas något i förhållande till texten. Detta har vi märkt på några sidor som bara har bestått av text, mycket lång text. De har gått från en topp-placering till att falla ned från förstasidan. De har också gått från många klick till nära noll klicka.

Liknande sidor med mycket text och minst en bild har klarat sig bra. Nu gör vi ett test där vi lägger in några bilder i de långa texterna som har saknat bilder för att se vad som händer.

Har det med storlek att göra?

Vi har gjort jämförelser mellan två konkurrerande webbshoppar som har legat jämsides vid många sökningar. Den ena sajten har dock högre ranking. Efter den 4:e maj har den med högre ranking placerat sig oförändrat. I enstaka fall har den gått uppåt. Sajten med lägre ranking (t.ex. lägre DR) har tappat flera positioner. Slutsatsen vi gör är att starkare domäner klarar sig bättre.

Internationell har det gjorts iakttagelser att Amazon har fått förbättrade positioner och inte bara för en sida på sajten utan flera vid samma sökning. Amazon är en gigantisk aktör med stark domän som nu verkar ha vunnit på uppdateringen.

Slutsatser

För att öka relevansen för hälsorelaterat innehåll som har med Covid-19 att göra uppvärderas nu hälsosajter generellt och sådant som explicit rör corona i synnerhet.

Då fler handlar över nätet och e-handel bygger på bilder har bilder fått en starkare position i förhållande till text. Innehållet är fortfarande viktigt men nu ska innehåller bestå både av text och bild.

Det är lite oklart om starka domäner gynnas mer. Det kanske är så att vissa starka domäner med relativt mycket bilder gynnas och att det verkar som att det specifikt är starkare domäner snarare än sajter med mycket bilder. Detta är mer oklart än de två första slutsatserna men bör beaktas. Om det stämmer blir det ännu viktigare att öka sin autkoritet genom bl.a. inlänkar.

Kommentera gärna om det finns andra effekter och slutsatser av vikt.

21 May 2020