Expert på sökmotoroptimering

De två viktigaste SEO-faktorerna?

Av Mikael Jensen

De två viktigaste faktorerna som ligger bakom topp-placeringar på SERPen (Search Engine Result Page) är direkta besök och trafik.

Sökmotoroptimering handlar om vad man kan göra för att den egna sajten ska hamna högt på sökningar. Det är inte alltid som de faktorer som faktiskt påverkar en hög placering verkar ha med sökmotoroptimering att göra men jag ska argumentera för att de har det.

Direktbesök

SEMrush har i sin rapport Ranking Factors study 2.0 kommit fram till att den främsta faktorn som hänger ihop med en hög placering på SERPen är besökare som når sajten direkt. Att nå sajten direkt betyder att användaren har skrivit in den exakta URLen i adressfältet eller har sidan som en favorit.

När man skriver in URLen i adressfältet betyder det att man har tillgång till URLen. Kanske genom någon form av annons eller från ett inlägg på sociala medier. När man lägger in en sida som favorit i sin browser har man oftast redan besökt sajten och funnit den tilltalande.

Enligt SEMrush är direkta besök ett tecken på ett starkt varumärke och på auktoritet. Varumärkesbyggande benämns som ett arbete som inte rör SEO men ändå har en inverkan på placering på SERPen. Jag argumenterar istället för att traditionell annonsering, synlighet på sociala medier eller annat varumärkesbyggande också är SEO-åtgärder. Om det man gör får effekt på placeringen på SERPen är det SEO-relaterat.

En annan lika viktig orsak till att användare besöker sajten direkt är innehållet. Om innehållet håller hög kvalitet och ses som relevant är det ett skäl att återvända. Användare lägger inte in en ointressant och orelevant sajt som favorit. Vad man har att erbjuda på sajten och hur det är presenterat är av stor vikt.

Det är intressant att Google, om SEMrush studie stämmer, har valt att lägga störst vikt vid en faktor som huvudsakligen baseras på ett starkt varumärke och till viss del baseras på relevans. Det senare är dock förväntat. Att bygga ett starkt varumärke är ett arbete som främst sköts off-page. Att skapa hög relevans är dock beroende av det arbete man gör on-page.

Användarbeteende

Det som på engelska kallas user behavior signals står för det användarbeteende som har att göra med tid på sajten, antal besökta sidor per session och avvisningsfrekvens. Den genomsnittliga besökstiden på sajten ska vara så hög som möjligt för att positivt påverka placeringen på SERPen. Antalet besökta sidor på sajten ska vara så högt som möjligt för att sajtens sidor ska placera sig högt på SERPen. Slutligen ska avvisningsfrekvensen vara så låg som möjligt för att påverka placeringen på SERPen att hamna på topp.

Användarbeteendet är den näst viktigaste faktorn enligt SEMrush rapport. Av de tre delfaktorerna är det tid på sajten som har störst betydelse, om än marginellt mer. Den som spenderar mycket tid på en sajt har hittat värdefullt innehåll. Detsamma kan man utläsa av att användaren hitter mer information på ytterligare sidor på samma sajt. Det finns alltså möjligheter för besökaren att få bredd och/eller djup.

Sajter som ligger på topp tre har i genomsnitt en avvisningsfrekvens på 49 procent. Det betyder att 51 procent väljer att stanna på sajten medan 49 procent omedelbart gör bedömningen att de inte kan hitta vad de söker och därför lämnar sajten. Om man har lägre avvisningsfrekvens än 49 procent är det naturligtvis ypperligt.

Ytterligare information

När man studerar ranking på SERPen kan man titta på sajten och på den unika URLen. Starka sajter, som har många direktbesök och lång besökstid, hamnar på plats två och tre. Starka sidor kan, oberoende av sajtens styrka, hamna på förstaplats. Skillnaden, för sidor på förstaplatsen, är mycket tydlig jämfört med sidorna på plats två och tre.

Ovan faktorer är onekligen de två viktigaste för att placera sig högt på SERPen. Det finns dock en skillnad mellan att placeras högt vid en sökning på ett sökord som har hög sökvolym (över tusen sökningar per dag) och att placeras högt på ett sökord som har låg sökvolym (under 100 sökningar per dag). Du som vill satsa på att hamna högt på sökord med hög sökvolym ska se till att få många direktbesök och lång besökstid. Alla sätt som ger dessa resultat är gångbara.

 

13 Sep 2019