Expert på sökmotoroptimering

On-page SEO

Elva viktiga faktorer för att optimera din sajt

Det finns minst ett femtiotal faktorer som har betydelse för hur en websida placeras högt vid en sökning. Här presenterar vi vad vi anser, av erfarenhet och baserat på studier vi tagit del av, vara de viktigaste faktorerna så att man kan fokusera på dessa först.

1. Content/innehåll

Uttrycket ”content is king” antyder att en sidas innehåll är helt avgörande för hur framgångsrik sidan kan bli. Innehållet påverkar nästan alla andra faktorer vilket gör den till den viktigaste. När man mäter vilka faktorer som har störst betydelse för hur en sida rankas på en sökmotors resultatlista kan det vara andra faktorer än innehållet som lyfts fram men de som betecknas som viktigast är helt beroende på att innehållet är bra och uppfattas som relevant av besökaren.

Relevans och auktoritet

Hur relevant en sida är beror naturligtvis på vilka förväntningar man har. Om en person söker på ordet hästar och hamnar på en sida där skribenten skriver om hur hen som lite drömde om att äga en häst och det är allt som rör hästar har sidan en låg relevans. En sida som däremot beskriver hästen som djur, olika raser, olika användningsområden, skötsel osv har en hel del relevant information.

En sida som hamnar högt på ett visst sökord kan få många klick för att sidan, baserat på titel och kort beskrivning, verkar vara relevant men kan ändå få hög avvisningsfrekvens eller kort besökstid för att besökaren uppfattar sidan som irrelevant. Som ägare av sidan bör man ta ansvar för hur man framställer innehållet på sin sida. Att försöka lura besökare att klicka på sidans länk när den kommer upp på en resultatlista har man inte mycket för. Det man vinner på är att besökaren hittar mycket av intresse, kanske mer än vad besökaren hade hoppats på.

En sidas eller sajts auktoritet hänger ihop med sidans relevans. En skribent som är expert på ett område kan skriva sakligt och uttömmande om detta område. Det kan göras på en eller flera sidor. När sidan uppfattas som uttömmande får den auktoritetsstatus. En auktoritet har svar på de frågor användare ställer. Ibland händer det dock att man söker enkla svar men hamnar på en sida som erbjuder avancerade svar (en wikipedia-sida t.ex.). Då blir inte den mest uttömmande sidan den mest relevanta sidan.

Ett sätt att lösa detta är att ha en ingress som ger ett enkel svar på en fråga och resten av sidan som ger ett uttömmande svar. Då kan sidans innehåll tillfredsställa många.

Att skapa ett kluster av sidor där en sida är huvudsida är en strategi som kan vara framgångsrik. Det kallas content hub och är enligt Ahrefs ett sätt att skapa en central position genom, framför allt, internlänkning. Huvudsidan, d.v.s. navet eller hubben, är skriven på ett översiktligt sätt och undersidorna är fördjupningar. Både hub och delsidor länkar till varandra. Det är huvudsidan i nätverket som kommer att ranka högt på SERPen.

Textens längd och förekomsten av centrala nyckelord

Enligt SEMrush är innehållets längd, räknat i antal ord, den fjärde viktigaste faktorn (efter direktbesök, besökstid och inkommande länkar). Sidorna som ligger på topp tre på resultatlistan har i genomsnitt dubbelt så långa texter som sidorna på plats 20. Den ideala längden ligger mellan 1500 och 2000 ord.

En del menar att man ska upprepa sina nyckelord ett antal gånger i texten, att det finns ett optimalt antal. Om ett ord förekommer naturligt i en text upprepas detta ord också naturligt om texten ökar i längd, så länge man håller sig till ämnet. Det råder ingen konsensus om det är längden på texten som är avgörande för om en sida rankar högt eller om det är antalet gånger ett nyckelord förekommer.

Båda faktorerna spelar roll och det avgörande är att man uppnår en text med viss längd och att de centrala nyckelorden i texten upprepas ett antal gånger.

Google kan numera hantera synonymer vilket medför att man inte behöver upprepa ord utan kan använda ord med liknande betydelse för att variera texten. Det är så man normalt skriver en bra text vilket leder oss till god språkhantering.

God språkhantering

En text som är välskriven och med god grammatik har större chanser att hamna högt på söklistan. Lägg därför tid på att skriva korrekt och korrekturläst flera gånger. Även om långt ifrån alla bryr sig om att texten är välskriven blir man kraftigt lidande när de som vill läsa uttömmande texter hittar en dåligt skriven sida (som annars kan vara relevant).

En välskriven sida är alltid bättre eftersom de som är goda läsare föredrar detta, och de som är mindre noga inte har något att klaga över när det är korrekt.

2. Nyckelord i sidans titel

Det är helt klart en fördel att ett eller flera nyckelord ingår i sidans titel. Så länge titeln på ett relevant sätt sammanfattar vad innehållet på sidan handlar om blir det lättare att vägledas av titeln när den dyker upp på resultatsidan.

3. Sidans URL

För en blogg är det fördelaktigt att sidans titel ingår i sidans URL (internet-adress). När det gäller sajter som erbjuder tjänster eller produkter bör tjänstens/produktens kategori ingå i URLen. Produktens/tjänstens namn bör också ingå. Därtill bör man lägga till egenskaper som utmärker produkten/tjänsten så att de som eftersöker dessa egenskaper lättare kan hitta till din sida.

4. Krypterad sajt

Välj ett SSL-certifikat för din sajt. Att ha en krypterad sajt ger högre rating. I stort sett alla browsrar har en säkerhetsindikator för den sajt man är inne på. Google visar också sajtens URL där det tydligt framgår om URLen börjar på https. Det avslutande s:et indikerar att sajten är krypterad, d.v.s. säker för användaren.

5. Mobilanpassad

Allt fler användare som besöker websidor använder sin smartphone. En sajt som inte är optimerad för mobilanvändare kommer att avskräcka besökare. Se därför till att alla sidor kan ses på ett bra sätt för alla typer av plattformar och browsrar.

6. Hastighet

En långsam sida, d.v.s. en sida som tar lång tid att ladda innehållet för användaren, är en mindre attraktiv sida. Den enda som kan göra den attraktiv i konkurrens med andra sidor är om innehållet är helt unikt och det är värt att vänta på att få hela sidan laddad. Vanligtvis är man inte så unik utan man konkurrerar med andra sajter som har likvärdigt innehåll. I dessa lägen har sajten men kort uppladdningstid en fördel. Den hamnar högre upp på sökresultatlistan.

De som har tittat närmare på sajters hastighet menar att det inte är någon skillnad på var en sida som är snabb placerar sig på SERPen jämfört med en sida som är jättesnabb. Skillnaden är mellan en sida som är snabb och en sida som är långsam. Dessvärre är ganska många sidor långsamma.

7. Tilltalande medier

Eftersom ett av de avgörande målen med en websida är att behålla besökaren så länge som möjligt kan illustrerande bilder och diagram vara värdefulla. Många använder bilder som dekoration och för att skapa luft men ibland är de bara förvirrande. Bilderna ska ha med texten att göra på ett uppenbart sätt.

Det är också populärt att lägga in videoklipp på sin sajt (direktlänk till youtube). Detta är av betydelse men videoklipp i sig har mindre betydelse än många tror. Om de får besökaren att stanna längre, finna innehållet mer relevant eller öka sitt förtroende till sajtens ägare (sändaren av budskapet) är det bra. Annars kan videoklipp avvaras.

8. Sajtens ålder

Det finns ett klart sammanhang mellan sajtens ålder och placeringen på resultatlistan. Många antar att en sajts ålder är en viktig faktor i sig. Andra skulle hävda att den högre ratingen beror på att en äldre sajt har fått fler besökare och fler länkar med tiden.

Det enda man kan göra är att jobba målmedvetet på sin sajt över tid. Samtidigt får man vara beredd på att man inte kommer högt i söklistorna det första halvåret. Denna vetskap kan vara lugnande för alla med nystartad sajt.

9. Hierarkisk struktur

Sajtens interna struktur ska vara av ett sådant slag att användaren lätt kan navigera sig fram. Om det är lätt för besökarna att navigera är det också lätt för sökmotorerna att navigera. Använd inte fler hierarkiska nivåer än nödvändigt. Om sajten har ett mindre antal huvudkategorier ska underkategorierna passa in under någon av huvudkategorierna.

Det finns både för- och nackdelar med att ha fler än fyra nivåer på sajten (förstasida, huvudkategorier, underkategorier och specifika innehållssidor). Med ett ökat antal nivåer blir det mer tidskrävande att navigera. Med fler nivåer blir det också mer information i varje URL som dessutom innehåller karaktäristisk information.

Vissa rekommenderar att man håller nere antalet sidor på sin sajt. Detta är inte möjligt för nyhetssajter, wikipedia och bloggar. I de senare fallen ska sajten växa hela tiden. Inaktuella sidor kan tas bort. Större sajter har ofta högre rating. Det beror sannolikt på att det finns fler sidor att länka in till, fler besökare över tid (och fler sidor att hitta intressant information på) och en äldre domän eftersom det tar tid att bygga upp en stor sajt.

10. Internlänkning

När man länkar inom sajten kan man tänka på tre sätt:

  • De mest centrala sidorna på sajten ska utmärkas genom att man länkar mer till dessa. Det signalerar för sökmotorerna att dessa sidor är något viktigare.
  • Mindre centrala sidor kan få en extra boost om de får en länk ifrån centrala sidor. Här är det av betydelse att mottagarsidan har en tydligt innehållslig koppling till den länkande sidan.
  • Sajter med fler länkar i förhållande till antalet sidor (nätverkets densitet) har ofta en fördel genom att besökarna kan hitta vidare till andra sidor som har viss relevans (tänk på hur Wikipedia är uppbyggt).

11. Aktiv och uppdaterad sajt

Det är alltid en fördel att ha en levande sajt. Skapa nya sidor då och då (t.ex. blogginlägg om man har blogg) och uppdatera innehållet på befintliga sidor. Detta tolkas av sökmotorer som att man förbättrar sitt innehåll och gör det mer aktuellt. Se därför över innehållet regelbundet och förbättra såväl språk som beskrivningar.

 

Läs om Off-page SEO